Digitale Diensten & BTW

Digitale Diensten & BTW

Digitale Diensten & BTW

Als u als ondernemer digitale diensten verricht aan particulieren in andere EU Lidstaten dan bent u BTW verschuldigd in iedere Lidstaat waar uw klant woont. Hierop bestaat sinds 1 januari 2019 een uitzondering. Bedraagt de totale omzet van de digitale diensten aan alle particulieren in andere EU lidstaten in een kalenderjaar, én het kalenderjaar ervoor, niet meer dan € 10.000, dan mag over de hele omzet Nederlandse BTW worden afgedragen.

 

Als u kiest of moet kiezen voor afdracht per lidstaat dan kan sinds 2019 gebruik gemaakt worden van een vereenvoudigd aangifte proces (MOSS-regeling).