BTW & Brexit – verlegging bij invoer in Nederland

BTW & Brexit – verlegging bij invoer in Nederland

BTW & Brexit – verlegging bij invoer in Nederland

Zodra het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uitmaakt van de EU, zullen de levering van goederen vanuit het VK naar Nederland niet meer aangemerkt kunnen worden als intracommunautaire verwervingen maar moeten invoerprocedures worden gevolgd.

 

Aan de inkoopkant kan dit tot een cash-flow nadeel leiden omdat de BTW bij invoer al op het moment van invoer moet worden betaald. Deze BTW kan dan pas op het moment dat de BTW aangifte wordt gedaan worden teruggevraagd. Wil een ondernemer dit cash-flow nadeel voorkomen dan kan een speciale vergunning worden aangevraagd die ervoor zorgt dat de BTW heffing bij invoer wordt uitgesteld/verlegd. Met het oog op de mogelijke Brexit heeft de Belastingdienst een vereenvoudigde aanvraagprocedure in het leven geroepen.