Auteur: admin

Zodra het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uitmaakt van de EU, zullen de levering van goederen vanuit het VK naar Nederland niet meer aangemerkt kunnen worden als intracommunautaire verwervingen maar moeten invoerprocedures worden gevolgd.   Aan de inkoopkant kan dit tot een cash-flow nadeel leiden omdat de...

Het BTW nummer van een eenmanszaak was tot op heden altijd gebaseerd op het BSN nummer van deze zelfstandige. Dit kan echter leiden tot privacy issues en identiteitsfraude. Om dit te voorkomen gaat de Belastingdienst voor 1 januari 2020 alle BTW nummers van eenmanszaken vervangen....

Omdat bij een Brexit het VK een non-EU land wordt, zullen Nederlandse ondernemers die goederen naar het VK exporteren een apart douane-identificatienummer moeten hebben om hun douanedocumenten te kunnen invullen.   Dit zogenaamde EORI-nummer kan online op de website van de Douane worden aangevraagd. Het verstrekken duurt...

Op 1 januari 1969 werd het huidige BTW stelsel ingevoerd. In dat eerste jaar bedroegen de jaarlijkse inkomsten voor de overheid ruim € 2,6 miljard. 50 jaar later hoopt de overheid een bedrag van € 53 miljard te innen....