BTW Diensten

BTW Partners - Specialisten voor BTW compliance en BTW regelgeving

De regels voor BTW en de verschillen in toepassing tussen landen werpen veel vragen op. Anderzijds bieden ze ondernemers diverse mogelijkheden om te profiteren. Als specialisten ondersteunen wij u met onze internationale kennis, ervaring en een scala aan diensten.
BTW Compliance

BTW Partners neemt de BTW compliance verplichtingen van haar cliënten in zowel binnen- als buitenland geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Door haar jarenlange ervaring en met behulp van haar netwerk van lokale onafhankelijke BTW specialisten in de diverse Lidstaten is zij in staat om ook in het buitenland de BTW compliance verplichtingen volledig en tijdig te verzorgen.

BTW Partners verzorgt voor haar klanten een aantal belangrijke diensten:

* BTW registraties
* BTW aangiften
* European Sales List voor goederen en diensten
* Intrastat aangiften

Door gebruik te maken van intelligente software oplossingen bieden wij onze klanten de mogelijkheid om het compliance proces nauwgezet te monitoren. BTW Partners is daarnaast in staat om de tijdige aanlevering van de vereiste data te waarborgen en de kwaliteit van de aangeleverde data te controleren. Wij praten u graag bij over de maatoplossing die wij uw organisatie op BTW compliance gebied kunnen bieden.

BTW Begeleiding

Er zijn situaties waarin u tijdelijk behoefte heeft aan extra BTW kennis binnen uw onderneming. Wij ondersteunen bedrijven onder andere bij de implementatie van ERP systemen, het opzetten van een zogenaamd BTW controle frame-work en voeren lokaal en internationaal interne BTW audits uit. We hebben uitgebreide ervaring bij het begeleiden bedrijven bij het overstappen om een nieuwe verkooporganisatie waarbij een lokale buy-sell structuur gecombineerd wordt met een single trading company. Daarnaast nemen wij de taken waar van de BTW specialist indien deze niet of niet volledig beschikbaar is en coachen en trainen wij medewerkers die in regelmatig aanraking komen met BTW.

Reden genoeg om met ons contact op te nemen over de BTW diensten en interim hulp die wij uw organisatie kunnen bieden. Het kenmerkende van onze dienst is onze praktische hands-on approach waardoor wij snel in uw organisatie als aanjager en probleemoplosser kunnen functioneren voor uw BTW problematiek.

Fiscaal Vertegenwoordiging

Niet in Nederland gevestigde ondernemers kunnen gebruiken maken van de administratieve vereenvoudiging, zoals verlegging van de BTW heffing bij invoer, zoals die voor Nederlandse ondernemers gelden door gebruik te maken van de diensten van een fiscaal vertegenwoordiger. BTW Partners treedt op als algemeen fiscaal vertegenwoordiger voor klanten in andere Lidstaten en voor niet binnen de EU gevestigde ondernemers.

BTW Teruggaaf

BTW terugvragen in een andere Lidstaat of in niet EU landen blijft een arbeidsintensief en tijdrovend karwei. Als u de tijd of de kennis niet in huis heeft kunt u dit proces uitbesteden aan BTW Partners. Afhankelijk van de omvang van de claim en uw wensen werken wij op uurbasis of op no-cure-no-pay basis.

BTW Advies

Door onze ervaring en achtergrond kunnen wij uw BTW problemen oplossen. Een BTW probleem kan betrekking hebben op een technische discussie met een leverancier of afnemer dan wel de Belastingdienst over de BTW gevolgen van uw transacties. Daarnaast adviseren wij u graag over de mogelijkheid om uw bedrijfsprocessen zodanig aan te passen en optimaliseren dat de BTW-impact en de hiermee samenhangende kosten worden geminimaliseerd.

Horizontaal toezicht – TCF

De BTW regelgeving is voortdurend in beweging en dat betekent ook dat de manier waarop de Belastingdienst controleert of ondernemers aan hun BTW verplichtingen voldoen verandert. Werd een belastingplichtige in het verleden onder het motto “vertrouwen is goed controle is beter”, benaderd, tegenwoordig is samenwerking met de ondernemer en zijn adviseur het uitgangspunt.

Dit “Horizontaal Toezicht” is gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen Belastingdienst en belastingplichtige. Als een organisatie laat zien dat alles fiscaal op orde is stelt de Belastingdienst klassieke boekencontroles geen meer in, maar beoordeelt zij de fiscale processen – het tax control framework (TCF) – binnen een organisatie. BTW Partners heeft de noodzakelijke praktische ervaring bij het succesvol opstellen en vervolgens implementeren van de fiscale processen waarbij de Belastingdienst vertrouwt op de kwaliteit en de aanwezige processen binnen de onderneming.