Kort nieuws

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de factuurregels in de EU aangepast. Om aan de formele eisen te voldoen zijn de volgende gegevens vereist:

1) datum uitreiking factuur
2) factuurnummer (de nummering moet doorlopend zijn)
3) uw naam, adres en btw-identificatienummer
4) naam en adres van de klant (in buitenlandse transacties is het btw-identificatienummer
vereist)
5) het btw-identificatienummer van de afnemer is ook vereist als er sprake is van verlegging
van btw (de btw wordt geheven van de afnemer) omschrijving van de prestatie
6) datum van de prestatie
7) datum waarop een vooruitbetaling is gedaan
8) maatstaf van heffing
9) de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of diensten
10) bij verschillende prestaties moet u telkens het van toepassing zijnde btw-tarief vermelden
11) de eenheidsprijs exclusief btw en de eventuele kortingen
12) btw-tarief (0%, 6% of 21%) en btw-bedrag in euro
13) eventueel verwijzingen naar vorige facturen (in het geval van creditnotas en ontvangen
voorschotten)
14) wanneer de afnemer die een prestatie afneemt de factuur uitreikt (selfbilling) in plaats van degene die de prestatie verricht dient de factuur de vermelding factuur uitgereikt door afnemer te bevatten
15) indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling die geldt
16) bij een intracommunautaire levering wordt de btw geheven van de afnemer en dan dient -btw verlegd- op de factuur vermeld te worden
17) indien de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd dient bijzondere regeling reisbureaus op de factuur te worden vermeld
18) wanneer de margeregeling van toepassing is dient bijzondere regeling kunstvoorwerpen of bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten op de factuur te worden vermeld
19) indien een vervoermiddel wordt geleverd moeten de gegevens over het vervoersmiddel (waaruit blijkt dat sprake is van een nieuw vervoersmiddel) worden vermeld
20) heeft de leverancier een fiscaal vertegenwoordiger aangewezen dan moet ook de naam van de naam, adres en btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger worden vermeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *