Kort nieuws

Kort nieuws

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de factuurregels in de EU aangepast. Om aan de formele eisen te voldoen zijn de volgende gegevens vereist: 1) datum uitreiking factuur 2) factuurnummer (de nummering moet doorlopend zijn) 3) uw naam, adres en btw-identificatienummer 4) naam en adres van de klant (in buitenlandse transacties is het btw-identificatienummer […]