Terugvragen BTW

Terugvragen BTW

BTW Teruggaaf Procedure (EU Directive 2008/9/EC) Ondernemers die binnen de EU zijn gevestigd kunnen gebruik maken van een geharmoniseerde teruggaaf procedure om de in het buitenland betaalde BTW terug te vragen. Ondernemers dienen in het land van vestiging via een online-portal een verzoek om teruggaaf in. Dit verzoek moet uiterlijk 30 September van het jaar […]

Kort nieuws

Kort nieuws

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de factuurregels in de EU aangepast. Om aan de formele eisen te voldoen zijn de volgende gegevens vereist: 1) datum uitreiking factuur 2) factuurnummer (de nummering moet doorlopend zijn) 3) uw naam, adres en btw-identificatienummer 4) naam en adres van de klant (in buitenlandse transacties is het btw-identificatienummer […]